Diensten

Ons team van medewerkers kan op administratief en fiscaal gebied alles voor u verzorgen. Om u een idee te geven van de uitgebreide mogelijkheden volgt nu een opsomming:

Administratief:

 • verwerking van de gehele boekhouding
 • controle van de door u gevoerde boekhouding
 • begeleiding online boekhouden met Exact Online
 • periodieke resultaatoverzichten
 • jaarrapporten en jaarrekeningen
 • salarisadministratie
 • personeelsaangelegenheden
 • ondernemingsplannen
 • begrotingen
 • advisering omtrent administratieve organisatie

Fiscaal:

 • verzorging van alle belastingaangiftes:
  • inkomstenbelasting voor ondernemers en particulieren
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting
  • erfbelasting
 • controle van uw belastingaanslagen
 • bezwaarprocedures en correspondentie
 • advisering op fiscaal gebied